Monthly Archives - febrer 2020

Assessoria Vallirana

2020: Els mòduls en autònoms

Oficial: els mòduls dels autònoms es mantindran sense canvis a l'any 2020. La Tributació per mòduls és una modalitat a què pot accedir un negoci a l'hora de declarar l'IRPF, imposat al que fem referència en aquesta novetat. Podríem dir que a la pràctica és un règim més avantatjós perquè evita...

Read more...
Skip to content